betragter

betragter
viewer

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • betragter — be|trag|ter sb., en, e, ne …   Dansk ordbog

 • Christen Friis Rottbøll — (born March 3, 1727 at Hørbygård, Denmark died June 15, 1797 in Copenhagen) was a Danish physician and botanist and pupil of Carolus Linnaeus. He studied at the University of Copenhagen, first theology, then medicine, in which in took his… …   Wikipedia

 • Iagttagelse — er en bevidsthedsakt, hvorved en sansefornemmelse bliver gjort til et tydeligt midtpunkt for opmærksomheden. Betingelsen herfor er, at indtrykket kommer til at stå i forbindelse med rester af tidligere indtryk (simple associationer), og at det… …   Danske encyklopædi

 • Knud 2. den Store — Knud 2. den Store, søn af Svend Tveskæg, konge af Danmark 1018 1035, af England 1014 1035 og af Norge 1028 35. Han fik sit tilnavn, fordi det lykkes ham at indlemme Norge og en del af Sverige i riget. Efter faderens død kårer vikingehæren han til …   Danske encyklopædi

 • Mellemamerika — er området mellem den sydlige grænse i Mexico i Nordamerika, og den nordvestlige grænse i Colombia i Sydamerika. Geografer betragter ikke Mellemamerika som et kontinent; det betragtes normalt som en geografisk del af Nordamerika. Nogle geografer… …   Danske encyklopædi

 • Naturalisme — 1. Naturalisme (græsk), i filosofien den retning, der ikke anerkender noget højere princip over naturen og betragter de psykiske og åndelige processer som en blot fortsættelse af de fysiske. Dog er betegnelsen naturalisme her lidet benyttet, i… …   Danske encyklopædi

 • Objekt — 1. Direkte objekt. Syn. Akkusativ, genstandsled. Analyse: hvem/hvad + verballed + subjekt? Materiale: a. subst./synt.: han ser en stor mand b. pron./synt.: han ser ham med hunden c. infinitiv/s.: han elsker at spise is d. ledæstning: jeg håber,… …   Danske encyklopædi

 • Skarv — Skarven kan blive op til 91 cm. For et par menneskealdre siden blev skarven udryddet som dansk ynglefugl, for fiskerne betragter den som en konkurrent. Men i 1938 begyndte skarven at yngle i en koloni på Langeland, hvorfra den atter forsvandt i… …   Danske encyklopædi

 • Snaphane — Dansk frihedskæmper under svenskekrigene i 1600 tallet. Især knyttet til Skåne, Halland og Blekinge samt til sydsjælland (Svend Gjønge). Svenskerne betragtede (og betragter) snaphanerne oprørere og terrorister …   Danske encyklopædi

 • synkronisk — syn|kro|nisk adj., itk. d.s., e (som betragter noget på en ikkehistorisk måde) …   Dansk ordbog

 • voyeur — voy|eur sb., en, er, erne (betragter; lurer) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”